ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ದ್ಯುಂತ್ಸವ.

ದಿನಾಂಕ 17/02/2019 ರಿಂದ 19/02/2019 ರವರೆಗೆ ಬಾರ್ಕೂರಿನ ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನೆಡೆಯುವ ಪ್ರಥಮ ವಾರ್ಷಿಕ ವರ್ದ್ಯುಂತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇ

Read More

ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಣೆ ಆರತಿ.

ಸೋಣೆ ಆರತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೀಲಾವರ ನಮೃತಾ ದೇವಾಡಿಗ, ವಿಜೇತ ದೇವಾಡಿಗ ಮತ್ತು ರಾಜೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಇವರಿಂದ ಸೆಕ್ಸಾಫೋನ್ ವಾದನ ನೆಡೆಯಿತು ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿ

Read More

ಶ್ರೀ ಎಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ : ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ

ಶ್ರೀ ಎಕನಾಥೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯು ನಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪೂಜೆಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಅರ್ಚ್ಕರು ವಿವರವಾಗಿ ಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು..

Read More

ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಾಫೋನ್ ವಾದನ.

ಉದಯ ದೇವಾಡಿಗ  ಶಿವಪುರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮುದ್ರಾಡಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾರ್ಕಳ್, ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಶಿವಪುರ, ಅಜಯ್ ದೇವಾಡಿಗ  ಇವರ ಬಳಗ ದಿಂದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ

Read More