ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮಾಧವ ರಾವ್ ಅವರು ದೈವಾಧೀನ.

ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ, ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯರೂ ಹಿತೈಷಿಗಳೂ, ದಾನಿಗಳೂ ಆದ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಮಾಧವ ರಾವ್ ಅವರು ದೈವಾಧೀನರಾದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲು ವಿಷಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರು ನoಬಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ. ಅವರ ಕುಟುoಬಕ್ಕೆ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಹಾಸತೀ ಅಮ್ಮನವರು ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಒಕ್ಕೂಟವು ಆಶಿಸುತ್ತದೆ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *