You are here
Home > Ekanateshwari Temple > ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಾಫೋನ್ ವಾದನ.

ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಾಫೋನ್ ವಾದನ.

ಉದಯ ದೇವಾಡಿಗ  ಶಿವಪುರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮುದ್ರಾಡಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾರ್ಕಳ್, ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಶಿವಪುರ, ಅಜಯ್ ದೇವಾಡಿಗ  ಇವರ ಬಳಗ ದಿಂದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಾಫೋನ್ ವಾದನ ನೆಡೆಯಿತು

Leave a Reply

Top