ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಾಫೋನ್ ವಾದನ.

ಉದಯ ದೇವಾಡಿಗ  ಶಿವಪುರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಮುದ್ರಾಡಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾರ್ಕಳ್, ಶಂಕರ್ ದೇವಾಡಿಗ ಶಿವಪುರ, ಅಜಯ್ ದೇವಾಡಿಗ  ಇವರ ಬಳಗ ದಿಂದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಏಕನಾಥೇಶ್ವರೀ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸಾಫೋನ್ ವಾದನ ನೆಡೆಯಿತು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *