You are here
Home > Devadiga Portal > ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ : ದಿನಾಂಕ ೩೦-೦೯-೨೦೧೮ ತುಳು ನಾಟಕ “ಏರೆಗಾವುಯೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ “

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ : ದಿನಾಂಕ ೩೦-೦೯-೨೦೧೮ ತುಳು ನಾಟಕ “ಏರೆಗಾವುಯೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ “

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಮುಂಬೈ ಇದರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ ೩೦-೦೯-೨೦೧೮ ರಮೇಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ , ತುಳು ನಾಟಕ “ಏರೆಗಾವುಯೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ” ಪ್ರದರ್ಶನ. ಸ್ಥಳ : ದೇವಾಡಿಗ ಭವನ ನೆರೂಲ್ . ಸರ್ವರಿಗೂ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ.

 

Leave a Reply

Top