You are here
Home > Devadiga Portal > ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಡಿಗ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಡಿಗ

ಕಟ್ ಬೆಲ್ತುರು ಗ್ರಾಮದ ಆಕಾಶ್ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಗೂ ಸೇನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಿಂಹ ದೇವಾಡಿಗ ಇವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಯಾದ ನಾಗರಾಜ ಡಿ ಪಡುಕೋಣೆ ಇವರ lg ಪೌಂಡೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ 10000 ರೂ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

Leave a Reply

Top