ದೇವಾಡಿಗ ಅಕ್ಷಯ ಕಿರಣ : ರೀತೇಶ ದೇವಾಡಿಗರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೂ 20,000/- ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು.

ದೇವಾಡಿಗ ಅಕ್ಷಯ ಕಿರಣ ದ ಸೇವಾದಾರರು ಇಂದು ವಾಹನ ಅಫಘಾತಕ್ಕಿಡಾದ ಉಡುಪಿ ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟು ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತ ದೇವಾಡಿಗರ ಮಗ ರೀತೇಶ ದೇವಾಡಿಗರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೂ 20,000/- ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ನೀಡಿ 25 ನೇ ಸೇವಾಯಜ್ಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಸೇವಾದಾರರು ಆದ ಶ್ರೀ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ದೇವಾಡಿಗ ಮುOಬೈ, ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ದೇವಾಡಿಗ ಅಂಕದಕಟ್ಟೆ, ಶ್ರೀ ಸತೀಶ ದೇವಾಡಿಗ ಕಾರ್ಕಡ ಕೋಟ , ಶ್ರೀ ಹರೀಶ ದೇವಾಡಿಗ ಬೆಲ್ಮಣ್ ,ಶ್ರೀ ರಾಜಾ ದೇವಾಡಿಗ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ,ಶ್ರೀ ಅಭಿಷೇಕ್ ದೇವಾಡಿಗ ಆಲೂರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *