ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬಿಜೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಚದುರಂಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ.

ಡಾ. ಬಿ. ಬಿ. ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಬಿಕಾಂ ಓದುತ್ತಿರುವ ಚೆಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ದೇವಾಡಿಗ ಬಿಜೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಚದುರಂಗ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಗಾಂಧಿಗ್ರಾಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 23/12/2019 ರಿಂದ 27/12/2019 ರವರೆಗೆ ನೆಡೆಯುವ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *