ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಷಷ್ಟಿ ರಥಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ.

ಶಿಬರೂರಿನ ದಿ. ಕೊರಗ ಮೊೖಲಿ ಹಾಗೂ ದಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಮೊೖಲಿಯವರ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಷಷ್ಟಿ ರಥಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ, ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ದೇವಾಡಿಗ ಹಾಗೂ ನಾಗೇಶ ದೇವಾಡಿಗ ಪೊಳಲಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *