ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗ: ಪೊಳಲಿ ಷಷ್ಟಿ ರಥಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ

ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಇವರ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಘದ ಅದ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಡಿಗರ ನೇತ್ರತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪೊಳಲಿ ಷಷ್ಟಿ ರಥಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು ಅವರ ಇಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರಿಗೂ ಶ್ರೀ ದೇವಿಯು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *