admin

ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು : ಶ್ರೀ S.K ಶ್ರೀಯಾನ್

ದಿನಾಂಕ:14-12-2029 ರಂದು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಧ್ಯ ಇದರ ನೂತನ ಸರಸ್ವತಿ ಸಂಭವವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ…