Monday, May 10, 2021

ದೇವಾಡಿಗ ಅಕ್ಷಯ ಕಿರಣ : ಗಿಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ವಿಶಾಲ ಆಲದ ಮರವಾಗಿ ನೋಂದವರಿಗೇ ನೇರಳನ್ನು ಕೋಡುವ ಸೇವಾ ಫೌOಡೇಶನ್.

0
ಗಿಡವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ವಿಶಾಲ ಆಲದ ಮರವಾಗಿ ನೋಂದವರಿಗೇ ನೇರಳನ್ನು ಕೋಡುವತ್ತ ಹೇಜ್ಜೇ ಇಡುತ್ತಿರುವ ದೇವಾಡಿಗ ಅಕ್ಷಯ ಕಿರಣ ಸೇವಾ ಫೌOಡೇಶನ್. ನಿನ್ನೇ ಮೋನ್ನೇ ಏರಡು ದಿನಗಳ ಲ್ಲಿ 80 ಮತ್ತು 81 ನೇ ಸೇವಾ...

Stay connected

284FansLike
0FollowersFollow
7SubscribersSubscribe